FANDOM


TimberWolf là một loại súng ngắm. Nó sử dụng Đạn TimberWolf giữ được 6 viên. Khi được tìm thấy, nó luôn đi kèm với Nòng ngắm TimberWolf. Sửa đổi

Nơi tìm: Sửa đổi

TimberWolf là loại súng hiếm, được tìm thấy tại các điểm quân đội hoặc là hiếm khi nhặt được từ MegaZombie. Sửa đổi

Phân tích: Sửa đổi

+Là một loại súng ngắm quân đội, TimberWolf có độ chuẩn sát và sát thương rất cao. Nó có thể hạ một mục tiêu với chỉ một phát bắn vào đầu.

+Nó có tầm bắn xa rất cao: 250m

+Tạo thêm sát thương đối với phương tiện

+Màu đen của súng khiến nó dễ dàng trộn vào một số môi trường

-TimberWolf có tốc độ bắn rất thấp

-Có độ giật cao

-Âm thanh rất to và không thể sử dụng nòng

-Băng đạn khó tìm

-Sử dụng Đạn Quân Sự Cao Cấp

Sửa đổi